0312 395 68 60

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » YAZILI

Yazılı Tercüme

a)Ticari Çeviri Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Hesaplar, İbraname, İhale çevirileri, İhale dosyaları, İhale şartnamesi, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento, Kontratlar, Kurul kararı, Levhalar, Lisans, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatname, Patent, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi  belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Taahhütnameler, Teklifler, Temlikname, Ticaret sicil gazetesi, Tüzük, Vasiyetname, Yazışmalar ve Yönetmelikler gibi ticari alandaki belgelerin bu alanda uzman çevirmenlerce çevirilerinin yapılmasıdır.

b)Akademik Çeviri Yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, ödevler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar, bilimsel makaleler gibi çeşitli konularda akademik çevirilerin yapılmasıdır.

c)Hukuki Çeviri Genel olarak kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, ihale dosyaları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, vb. konularında yapılan çevirilerdir.

d)Teknik Çeviri İnşaat ve tekstil makineler dahil olmak üzere tüm endüstriyel ürün, makine ve aygıtlara ait kullanım, bakım ve kurulum kılavuzlar; bu ürünlere ait, katalog ve broşür çevirileri; elektronik ve iletişim cihazları ve sistemleri ile ilgili tüm teknik belgeler, güvence ve kalite yönetim sistemleri sertifikaları; otomotiv, mimarlık, tekstil, inşaat, çevre, kimya, ekonomi alanlarında tün teknik metinler, sertifikalar ve şartnamelerin çevirilerin yapılmasıdır.

e)Tıbbi Çeviri Anestezi, biyoistatistik, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, toksikoloji, diyagnostik, endokrinoloji, endoskopi, göz hastalıkları, halk sağlığı, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, klinik rapor, araştırma ve makaleler, prospektüsler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, etiket örnekleri, tip inceleme sertifikaları, medikal cihazların teknik ve resmi belgeleri, kitapçıkları v.b. gibi her türlü tıbbi çeviri hizmetinin yapılmasıdır. 

f)Kontrol Çevirisi Kontrol çevirisi müşterinin kendisinin yaptığı tercümeleri tercüme bürosu veya noter tarafından tasdik ettirmesi gerektiği durumlarda, söz konusu çeviri bürosu yeminli tercümanları tarafından kontrol edildikten sonra, herhangi bir hata olmaması durumunda isteğe göre söz konusu çeviri bürosu tarafından kaşelenip imzalanan veya isteğe göre noter tasdiki yaptırılan çeviri hizmetidir.(Bu durumlarda çeviri ücreti genellikle % 50 olarak hesaplanmaktadır.)

g) Çapraz Çeviri Çapraz çeviri, Türkçe`den farklı bir dildeki dokümanın yine Türkçe`den farklı bir dile tercüme edilmesi hizmetidir. Örneğin, İngilizce bir dokümanın Arapça`ya tercüme edilmesi gibi.

h) Tercüme Bürosu Tarafından Tasdikli Çeviri Tercüme bürosuna bağlı yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan belgelerin, ilgili tercüman tarafından imzalanmış ve tercüme bürosu tarafından firma kaşesi ile kaşelenmiş olan çeviri hizmetidir.

 
YAZILI TERCÜME
Yazılı tercümenin başında metin çevirileri yer almaktadır. Günümüzde yapılan çevirilerin çoğu bölümü bu alanda yapılmaktadır. Eğitim,  hukuk,  tıp,  sanayi sektörü gibi gelişen endüstriyel oluşumların yanı sıra, uluslararası iletişimleri sürdürmek, uluslararası sahaya açılmak ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek, yeniliklerden haberdar olmak amacıyla yazılı tercüme departmanı kullanmaktadırlar.

Yazılı tercüme fiyatları için: 0312 395 68 60
 Yazılı tercüme İşlemleri
• DİPLOMA TERCÜME
• EVLENME CÜZDANI TERCÜMESİ
• DOĞUM BELGESİ TERCÜMESİ
• MAAŞ BORDROSU TERCÜMES
• VİZE EVRAKLARI TERCÜMESİ
• PASAPORT TERCÜMESİ
• APOSTİL TERCÜMESİ
• BANKA RAPORLARI TERCÜMESİ
• KATOLOG TERCÜMESİ
• BOŞANMA KARARI TERCÜMESİ
• KİTAP TERCÜMESİ
• ÖLÜM BELGESİ TERCÜMESİ
• MEKTUP TERCÜMESİ
• WEB SİTESİ TERCÜMESİ
• SAĞLIK RAPORU TERCÜMESİ
• VEKÂLETNAME TERCÜMESİ
• MUVAFAKATAME TERCÜMESİ
• NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TERCÜMESİ
• KİMLİK TERCÜMESİ
• SABIKA KAYDI TERCÜMESİ
• SERTİFİKA TERCÜMESİ
• BODRO TERCÜMESİ
• GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TERCÜMESİ
• EHLİYET TERCÜMESİ
• BEKÂRLIK BELGESİ TERCÜMESİ
• DİLEKÇE TERCÜMESİ
DİĞER HİZMETLER
• SESLENDİRME
• NOTER ONAYLI TERCÜME
• ALT YAZI İÇİN TERCÜME HİZMETLERİ

 

KOCER TERCüME

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN