0312 395 68 60

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » YEMINLI

Yeminli Tercüme

Müşterilerin Belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır. Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları v.b. gibi).
 
YEMİNLİ TERCÜME
Yeminli tercüme, tercüme çeviri hizmeti veren yemin belgesi sahibi tercümanın yaptığı tercümedir. Tercümesi yapılan belge kaşelenerek imzalanır.

YEMİNLİ TERCÜMENİN FAYDALARI
A - Yaptığı tüm çeviriler resmi makamlarda geçerlidir.
B - Yeminli tercüme yapılan belgenin tercümanın imzası ve kaşesi mevcuttur.
C - Tüm tercüme işlemlerinin doğru ve orijinal dosyaya bağlı kalarak birebir tercümesi yapılarak belgenin sorumluluğunu üzerine alır.

Yeminli Tercümenin Önemi
a). Her belge yeminli tercüme gerektirmez. Doğum belgeleri, diplomalar, not dökümleri, pasaport, kimlik gibi her tür hukuki belgeler yeminli tercüme gerektirir.
b). Yeminli tercümanlar ve çevirmenler yasası yeminli tercüman ve çevirmen sicili tescil edilmiş çevirmenler tarafından sağlanabilir.
c). Doğum belgesi, evlilik cüzdanı sivil kayıt defterine ilişkin belgelerin tercümesi yeminli tercüman hizmetlerini gerektirir. Diğer belgeler amellerini, derece ve diploma, yeminli tercüme tanık ifadeleri ve mahkeme kararlarını içermektedir. Bu içeriklerin içeriği mümkün olduğunca orijinaline yakın olması gerekir.

YEMİNLİ TERCÜME ONAYINI İSTEYEN MAKAMLAR
Yeminli çeviri genellikle devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, noterler, konsolosluk tarafından talep edilir.

YEMİNLİ TERCÜMEYİ YASALLAŞTIRMA
Çevrilmiş bir belgenin ‘ yasal ‘ olması için yeminli tercüme kaşesinin mutlaka olması gerekir. Bu kaşeye sahip olunması için gerekenler ise tercümanın kayıtlı olduğu mahkeme veya makamlara giderek yeminli tercüme hak geçerliliğini doğrulaması gerekmektedir.
 
YEMİNLİ TERCÜME VE YEMİNSİZ TERCÜMAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Yeminli tercüman kendi kaşesini ve imzasını atarak resmi kurumlarda belgenin geçerliliği sağlar.
Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı belgelerin altına kaşesini ve imza atma yetkisi yoktur yani resmi kurumlarda geçerliği de yoktur.

Yeminli tercüme fiyat bilgisi için: 0312 395 68 60

KOCER TERCüME

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN