0312 395 68 60

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » NOTER-ONAYLI-TERCUME

Tercüme Detay

|​Noter Onaylı Tercüme|


Noter Onaylı Tercüme
Farklı dillerden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir.  Yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere,  noter onaylı tercüme denir.

 Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:
•  Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.
•  Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.
•  belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.
• Noterde onay sırasında çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.
• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.
•  Gelen vekâletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür belgeler için noter onayı gerekmektedir?
Resmi kurumlara vereceğiniz şartnameler,  ihale dokümanları,  pasaport,  kimlik,  diploma,  transkript,  aile cüzdanı,  boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için diğer dillerden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

 Resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?
Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

 Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;
Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri,  Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri,  Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi,  Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?
Belgenizin noter tasdikini herhangi bir noterde değil,  yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.
Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır,  Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?
Belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli tercümanlar tarafından yapılır.  Dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip,  yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır.  Tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;
 Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda tercüme büromuz da takip edebilir.

Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;
Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi,  Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi,  Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi,  Pasaport Tercüme Onay İşlemi,  Vekâletname Tercüme Onay İşlemi,  Ehliyet Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi,  Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi,  Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi
Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca,  tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.
Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.
 Noter onaylı belge,  noter tasdikli çeviri, noterden onaylı belgeler,  noter onayı,  noter yemini

KOCER TERCüME

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN