0312 395 68 60

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » YEMINLI-TERCUME-HIZMETI

Tercüme Detay

|Yeminli Tercüme Hizmeti|


Yeminli Çeviri
Yeminli Tercüme Hizmeti
Bütün evraklar yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılır.  Çevirmenlerimiz,  mütercim tercümanlık bölümü veya bu dilde akademik eğitim aldıktan sonra uzun süre tercüme ofisimizle veya diğer çeviri bürolarında uzun süre çeviri deneyim elde etmiş tercümanlardır. Çevirmen kadromuzda bulunan kişiler bizim referansımız ve aldıkları eğitimin sonucunda noterden yapacakları çevirileri bire bir ve aslına uygun yapacağına dair yemin belgesini almış kişilerdir. Tüm çeviri işlemleriniz yeminli çevirmen kadromuzca yapılıp aslına uygun Türkçe çeviri yapılır.  Yeminli tercüme işleminde fiyat farkı yansıtmaz. Yeminli çeviri süresini iş öncesinde size bildirmekteyiz süresi kısıtlı olan metinin çevirisini zamanında teslim edebilmekteyiz.

Noter tasdikli çeviri;
Yeminli çevirmen tarafınca hazırlanmış tercümenin noterden tasdik edilmesi haline noter tasdikli tercüme denir. Daha öncesinde bizim tarafımızdan çevrilen Türkçe belgeyi noter onayı gerekliliği durumunda belgeyi bize getirerek çeviriye noter tasdiki alınabilmektedir.

Genellikle çeviri yaptırılan evrak çeşitleri nelerdir;
Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet belgesi, imza sirküleri, Diploma, Transkript, Nüfus cüzdanı, Nüfus kayıt örneği, Pasaport, Sözleşme gibi birçok resmi evraklarınızın diline resmi nitelikteki evraklar için noter tasdik talep edilerek çeviri noterlik evrak niteliği kazanır. Çevirmenlerimiz yıllardır bu tercüme mesleği içerisinde tercümanlık yapması, deneyimlerini aslına uygun olarak, bire bir olarak çeviriye yansıtmaktadır. Tercüme metni ister Türkçe den diğer dillere çevrilecek olsun Türkçe diline bire bir olarak çevirisi yapılmaktadır. Çeviri ofisimize yolladığınız metinde resim üzerine çalışma gerekliliği var ise çevirisi istenen metinin tasarımında ki gibi çalışma yapılarak istediğiniz şekilde tercümeniz teslim edilmektedir.

Yeminli Tercüme Aramaları;
Yeminli tercüme,  yeminli tercüman,  yeminli çeviri,  noter yeminli tercüme,  yeminli tercüme fiyat,  yeminli tercüme bürosu,  yeminli tercüme şirketi,  yeminli tercüme ofisi,  yeminli tercüman bürosu,  noter yeminli tercüme,  noter yeminli çeviri
 
 
 Yeminli Tercüme Yeminli Tercüman
Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir.  Noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir.  Noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan tercümanlara denir.
Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?
Yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. Tercümanın ve çevirmenin yeminli tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da yeminli tercüman olur.  Tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir.  Yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.
Yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;
Yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır.  Yemin belgesi sahibi olmayan çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli tercüman imza atabilir.  Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.
Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;
Müşterilerin belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.
Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).
Noterden yemin zaptı nasıl alınır?
Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin mütercim-tercümanlık veya çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.
Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. Yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları tercümeler bir resmiyet taşımaz.
Mütercim tercümanlık yemini;
Adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz.  Yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.
Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.
Neden yeminli tercüme?
Yeminli tercüme nedir? Bilindiği gibi önemli tercüme konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz"  tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel tercüme işlerinde pek önemli olmasa da,  hukuki,  ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken terimler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki uzun vadeli tercüme işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına yeminli tercüme çok önemlidir.

KOCER TERCüME

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN