|​Edebi Çeviri|

Edebi Çeviri
Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, gibi konularda
verilen çeviri hizmetini ifade etmektedir. Bu tür çeviri çoğu zaman “kitap çevirmenliği”
olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de kitap çevirmenliği denilince ilk akla gelen
İngilizceden Türkçeye çeviri yapan Babıâli çevirmenleridir. Bunlar ÇEV1 altında örgütlenmiş
kayıtlı veya kayıtsız başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 500 kişi dolayındadır. Bu
yetkin çevirmenler aynı zamanda editörlük yapmakta olup ayrıca bunların yaptıkları çevirilere
başka editörlerde müdahil olmaktadır. Ancak Türkiye’de 1990’lardan sonra gelişen turizm
nedeniyle Türkçeden yabancı dillere tanıtım kitapları çevirmenliği de ortaya çıkmıştır. Buna
katalog, broşür, web sitesi gibi tanıtım çevirmenlikleri de eklenmiştir.

Türkçeden yabancı bir dile kitap çevirmenliğini ise genelde bir Türk çevirmenle
birlikte anadili kitabın çevrileceği dil olan bir yabancı tarafından birlikte yapılmaktadır.
Dolayısıyla Türk çevirmen çevirisini tamamladıktan sonra devreye anadili kitabın çevrileceği
dil olan kişi girerek hem düzeltme hem de editörlük yapmakta ve böylece yabancı dili
çevrilen kitabın en az hatalı olması hedeflenmektedir.

392.Cadde. No:1/27. Başak Plaza.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi. Ostim.
Yenimahalle / Ankara

Telefon : 0312 395 68 60

Fax : 0312 395 68 60

E-Posta : info@kocertercume.com