0312 395 68 60

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » ENERJI-SEKTORU-TERCUMESI

Tercüme Detay

|Enerji Sektörü Tercümesi|


Enerji Sektörü Tercümesi
Enerji sektörü alanlarında enerji tercümesi konusu özel sektörün hem de kamu alanın kapsadığı geniş bir konusudur. Günümüz dünyasının önemli bir alanıdır. Teknolojinin gelişmesiyle çevreye verdiğimiz zararı teknolojinin imkânlarıyla çözüm üretmeye başlamış olduğumuz bu zamanlarda, küresel çevre ve enerji sorunları sadece tek bir ülkeyi kapsayacak bir problem olmamakla beraber, bütün dünya ülkelerinin ortak bir sorunu durumuna gelmiştir. Bu da bu alandaki tercümenin önemini vurgulamaktadır. Enerji alanı teknik metin türleri içerisine girer çünkü bilimsel geniş bir alandır. Bu sebeple enerji alanı terminolojisine hâkim olunması gerekir,  diline tercümesi yapılırken kullanılacak dilin anlaşılır, açık ve net olması gerekmektedir. Enerji sektörü alanlarındaki cümle kurulumlarında ve kelimeleri seçerken çok hassas olunmalıdır.

Enerji sektöründe tercüme yapan çeviri ofisimizin analizine göre; Ülkemiz geçtiğimiz yıllarda kaydettiği ekonomik büyüklüğe eşit olarak ülkelerin maksimum büyümekte olan enerji piyasalarından biri haline gelmiş ve enerji alanlarında büyük tercüme projelerine imza atmıştır. Türkiye, geniş bir yerel piyasaya sahip olmanın yanı sıra stratejik bakışta genellikle büyük enerji tüketicileri ve tedarikçileri aralarında yer alarak bölgesel bir enerji üssü konumunda ve enerji sektöründe tercüme yapan uzman çevirmenlerle Türkiye’yi enerji sektöründe dünyadaki ilgi çeken yatırımsal yerlerden birisi durumuna getirmiştir. Enerji konularında tercüme olanağı sağlayan Türk enerji sektörleri, yatırımcı ilkeli sistemin uygulanması ve büyük talep artışına paralel olmakla beraber daha gerçek ve rekabetçi duruma gelmekte ve bütün tercüme enerji alt sektörlerindeki değer zinciri bileşenleri için giderek artmakta olan sayıda yatırımcıların ilgilerini çekmektedir. Globalleşen dünyada sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynak Türkçe dokümanlardan ve daha ekonomik temini en önemli gerekliliklerden biriside enerji çevirisidir. Enerji ekonomik kalkınmanın motoru durumundadır üretim otomasyonu faktörleriyle beraber enerji tercümesinin çıktısının sağlanmasındaki gerekli bir önemdir.

Enerji Sektörlerindeki Tercüme Alanlarımız;
Doğal gaz sektöründe Çeviriler
Petrol (Petrol ürünleri) sektöründe Çeviri
Hidrolik enerji sektöründe tercüme
Nükleer enerji sektöründe tercüme
Yeni enerjiler (Güneş, jeotermal, rüzgâr, biyogaz, hidrojen) sektöründe tercüme
Geleneksel veya ticari olmayan enerjiler (Odun, bitki ve hayvan artıkları) sektöründe tercüme
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji konularında çeviri
Neden Enerji Sektöründe Tercüme Mesleği;
Hızlı değişen, gelişen dünya düzeninde dilinde ve enerji sektörü de yerinde durmuyor. Örneğin tüm dünyada çevre sorununun artması nedeniyle yenilenebilir enerji sektöründe tercüme konuları gelişecek. Yazılım mühendisi ileriki yıllarda olmazsa olmaz meslek olan enerji sektörü haline gelecek.
 

KOCER TERCüME

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN